Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju i dla kogo jest ono przeznaczone?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo - rehabilitacyjnych i terapeutyczno - edukacyjnych. Podmiotem tych działań jest zarówno małe dziecko, wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, jak również jego rodzina.

Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 1. Zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.

 2. Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.

 3. Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości.

 4. Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka.

 5. Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

Specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W celu realizacji powyższych zadań i zapewnienia optymalnego rozwoju niepełnosprawnemu dziecku i pomocy jego rodzicom, powołujemy interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, który tworzą:

 • psycholog,

 • logopeda,

 • pedagog specjalny

 • terapeuci innych specjalności , specjaliści w zakresie integracji sensorycznej

Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Opiniujacy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 • Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Badanie rozwoju psychoruchowego małych dzieci (0-3 lata)

Wielu rodziców zastanawia się, czy rozwój umysłowy ich malucha przebiega normalnie - szczególnie jeśli urodził się przedwcześnie, po ciąży z powikłaniami lub cierpi na różnego rodzaju fizyczne schorzenia. Warto szukać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wczesna diagnoza zaburzeń rozwojowych pozwala na ich skuteczną terapię lub rehabilitację. Warto także upewnić się, że rozwój naszego dziecka przebiega prawidłowo - wszak spokojni rodzice to zdrowe i szczęśliwe dziecko. Warto wiedzieć, czy dziecko rozwija się prawidłowo w zakresie pierwszych przejawów intelektu, czyli:
- orientacji,
- percepcji,
- motoryki (małej i dużej),
- pamięci,
- mowy,
- nawiązywania relacji społecznych.

Tak dokładnie ocenić umysłowy rozwój dziecka może tylko psycholog przy pomocy specjalistycznego narzędzia testowego - nie jest w stanie dokonać tego lekarz. Informacje uzyskane podczas badania pozwolą na skuteczniejszą i szybszą diagnozę medyczną (w razie konieczności) oraz na opracowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju zaburzonych sfer.

Jak przebiega badanie?

Badanie można przeprowadzić w poradni, najbardziej wskazane jest jednak, aby odbyło się ono w domu rodzinnym. Dzięki temu zminimalizujemy stres u malucha, a u niemowląt łatwiej będzie trafić na czas, kiedy dziecko jest rozbudzone i skłonne do współpracy. Na wstępie psycholog przeprowadza wywiad z rodzicami i nawiązuje kontakt z dzieckiem. Gdy lody zostaną przełamane, przystępujemy do badania, które w zależności od wieku i cech indywidualnych trwa od 15 minut do 1 godziny (im młodsze dziecko, tym krócej) . Przez cały czas dziecko ma kontakt dotykowy i/lub wzrokowy z mamą albo inną bliską osobą, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Test składa się z kilkunastu zadań, przypominających dziecięce zabawy. Dla ich przeprowadzenia używane są atrakcyjne przedmioty - grzechotki, lalki, misie, samochodziki, klocki itp. - które wzbudzają zainteresowanie i radość malucha.

Na podstawie badania rodzice otrzymują informację o poziomie rozwoju poszczególnych sfer w odniesieniu do rówieśników (zgodny z normą, przyspieszony lub opóźniony) oraz o typie temperamentu malucha. Psycholog udziela także wskazówek, jak stymulować obszary rozwoju, które tego wymagają.

Co trzeba przygotować?

Jeśli badanie odbywa się w domu, należy przygotować:
- biurko i 2 krzesła,
- niski stolik (ławę),
- karimatę, koc lub materacyk, na którym można położyć dziecko na podłodze.

Wskazane jest także przedstawienie do wglądu dokumentacji medycznej dziecka. Maluch powinien być nakarmiony i wyspany.